Ansprechpartner für die Forschungsallianz-Kulturerbe:

Dr. Johanna Leissner

Scientific Representative for Fraunhofer
IBP, IAP, ICT, IGB, IST, ISC & MOEZ
Rue du Commerce 31
B-1000 Bruxelles
Telefon: 0032 2 506 42 43
Fax: + 32 2 506 42 49
johanna.leissner(at)zv.fraunhofer.de

http://www.fraunhofer.de (www.fraunhofer.de)

Dr. Stefan Brüggerhoff

Stellv. Direktor Forschung Forschungsleiter Denkmalschutz / Materialkunde
Telefon: +49 234 968-4032
Fax: +49 234 968-4040
Stefan.Brueggerhoff(at)bergbaumuseum.de
Deutsches Bergbau-Museum
Herner Straße 45 44787 Bochum

http://www.bergbaumuseum.de

Prof. Dr. Stefan Simon

Rathgen-Forschungslabor
Staatliche Museen zu Berlin
Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Schloßstr. 1a
14059 Berlin
Telefon: +49-30-266427101
E-Mail: s.simon(at)smb.spk-berlin.de

http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/rathgen-forschungslabor http://www.archaeometrie.de/index.html